KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Inženirska geologija in geomehanika

Ukvarjamo se s specifičnimi nalogami, ki so povezane tako z gradbeništvom kot z geologijo.

Prometna infrastruktura

Naša dejavnost zajema načrtovanje in vodenje zahtevnejših projektov s področja cestne infrastrukture (glavnih in regionalnih cest).

Gradbene konstrukcije

Usposobljeni smo za pripravo statičnih izračunov oz. elaboratov gradbenih konstrukcij za objekte tako nizkih kot visokih gradenj.

Hidrologija in hidravlika

V projektivnem biroju izdelujemo elaborate poplavne ogroženosti z razvrščanjem območij v razrede poplavne ogroženosti, dimenzioniranje mostnih odprtin, prepustov in zadrževalnikov.

Gradbeno projektiranje

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo v vseh fazah – od idejne zasnove, idejnega projekta do projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo, razpis in projekta izvedenih del, opreme.

Projektno vodenje in nadzor

Vodenje najzahtevnejših projektov visoke, nizke in podzemne gradnje, zastopanje investitorja na vseh nivojih razvoja projekta/investicije.

KONTAKTIRAJTE NAS!