Kategorija: Prometna infrastruktura

Obvozna cesta z nadvozom v Polzeli

Za občino Polzelo smo izdelali projekt projektne zasnove prometa v Polzeli. Vpliv železniške proge Celje – Velenje in izvennivojskih prehodov: Proga deli občino na dva dela. Preko proge so možni nivojski prehodi ali izvennivojska križanja. Glede na otežen prehod se koncetrira promet po eni ali drugi strani ter poveže le preko varnih izvennivojskih križanjih (obstoječ […]

PLOČNIK POLZELA “UTM”

Po naročilu občine Polzela smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce ob državni cesti R3-694 Velenje – Dobrteša Vas na odseku 1268 Polzela – Dobrteša Vas, od km  11.668 do 11.921 in križišča z R3-695/8208, ter priključek LC 493935, skozi naselje Polzela.