Kategorija: Vse reference

PLOČNIK POLZELA “UTM”

Po naročilu občine Polzela smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce ob državni cesti R3-694 Velenje – Dobrteša Vas na odseku 1268 Polzela – Dobrteša Vas, od km  11.668 do 11.921 in križišča z R3-695/8208, ter priključek LC 493935, skozi naselje Polzela.

PARKIRIŠČE BEVČE

Po naročilu Mestne Občine Velenje izdelujemo projektno dokumentacijo IDP za izgradnjo parkirišča za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevče po projektni nalogi. Obravnavano območje ureditve je obstoječ plato v gramozni izvedbi ob državi cesti G1-4/1261 Velenje – Črnova, ki se uporablja za parkirišča. Novo urejene parkirne površine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih […]