Geološko poročilo za večstanovanjski objekt – ČRNA VAS- pilotiranje 25m

Osnova za izdelavo tega poročila je terenski pregled območja, predhodne raziskave na obravnavanem območju, geodetski posnetek, izvedena strukturna vrtina globine 25 m, izvedene terenske meritve, laboratorijske preiskave ter interpretacija pridobljenih podatkov. Predvideno je temeljenje na pilotih globine cca 25m.