Geološko poročilo za vrtec Zreče

Za potrebe gradnje vrtca smo izdelali geološko poročilo s terenskimi preiskavami.