Inženirska geologija in geomehanika

INŽENIRSKA GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Ukvarjamo se s specifičnimi nalogami, ki so povezane tako z gradbeništvom kot z geologijo. Naše delo je povezano s pripravami na gradnjo, med njo, po izgradnji in v okviru sanacij. Sodelujemo pri velikih in zahtevnih objektih kot je izgradnja infrastrukturnih objektov kot so železnice, ceste, hidrotehnični objekti, pri novih stanovanjskih in industrijskih pozidavah ter posameznih poslovnih, stanovanjskih ali inženirskih objektih. Vključujemo se pri sanacijah plazov in ob drugih naravnih nesrečah.

Geotehnične raziskave so namenjene v prvi vrsti pravilni umestitvi kakršnega koli objekta v prostor, pridobitvi ustreznih parametrov za projektiranje ter nadaljnji optimizaciji med samo izvedbo. Ustrezno zasnovane geotehnične preiskave v fazi naročanja ter pravilna izdelava in vrednotenje v fazi izvedbe, na koncu celostno vplivajo na kakovost izvedbenega projekta in hkrati na investicijsko vrednost celotnega projekta ter s tem na kakovost inženirske prakse.

Izvedbo geotehničnih del lahko v grobem razdelimo na:

 • temeljenje,
 • preventivne ukrepe in varovanje brežin,
 • preventivne ukrepe in sanacije plazov,
 • preventivne ukrepe in sanacije poplavnih območij,
 • preventivne ukrepe za izboljšave tal,
 • pridobivanje mineralnih surovin ter
 • določitev ukrepov za varovanje okolja.

Pravilna izbira različnih vrst geotehničnih preiskav in njihova ustrezna kombi­nacija ter analize vhodnih podatkov, potrebnih za nadaljnje geotehnično projektiranje in kon­struiranje, omogočajo trajnost in optimizacijo investicije.

Storitve:

 • izdelava terenskih geotehničnih preiskav (Dinamične penetracije DPL, DPM, Statične penetracije CPT, Dinamični deformacijski modul Evd, itd.),
 • izdelava laboratorijskih geotehničnih preiskav,
 • izdelava geološko-geomehanskih poročil oz. načrtov,
 • projekti sanacije plazov,
 • projektiranje podpornih in opornih konstrukcij,
 • projektiranje temeljenja,
 • projektiranje ostalih inženirskih objektov.

KONTAKTIRAJTE NAS!