Levi zavijalec R2-447/0289 Prebold

Po naročilu občine Prebold izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo priključka s posebnimi pasovi za zavijanje v levo na državni cesti R2-447/0289 Latkova Vas – Šentrupert, v km 0.450.