O podjetju

»Vse je nepredvidljivo in hkrati točno določeno.«

Skupna vizija, strokovnost in širok spekter znanj je le nekaj kapljic v morje, ki so privedle do ustanovitve podjetja.

Svoje znanje združujemo v celovito enoto, ki ponuja strokovno svetovanje in delo iz širšega spektra gradbeništva. Posebnost našega biroja je v specializiranosti za geotehnične raziskave.

Naše delo obsega področja geotehnike, geomehanike, prometne infrastrukture, gradbenih konstrukcij in hidrotehnike. Ukvarjamo se tako z manjšimi projekti kot tudi s projekti neomejene razsežnosti. Sodelujemo pri projektiranju državnih in občinskih cest, izdelavi geološko-geomehanskih poročil, projektih podpornih in opornih konstrukcij, premostitvenih objektov in izdelav hidrološko-hidravličnih analiz.

Našemu podjetju predstavlja izziv statika, zato smo na tem področju sodelovali že več kot pri 50-tih različnih projektih, vključno z mostovi, stanovanjskimi in športnimi objekti. Izkušnje z geotehnike smo pridobivali predvsem s sanacijami plazov, s pripravo geotehničnih poročil za objekte s predlogi temeljenja, varovanja gradbenih jam in dimenzioniranja voziščnih konstrukcij.

Posebna dimenzija našega podjetja so tudi poplavne analize z določevanjem razredov poplavne ogroženosti, dimenzioniranjem prepustov in mostnih odprtin, kar nam daje visoko konkurenčnost na področju hidrotehnike.

Na naše projektante smo izredno ponosni, saj po svoji strokovnosti sodijo v sam vrh. O slednjem se prepričajte sami.

KONTAKTIRAJTE NAS!