Obvozna cesta z nadvozom v Polzeli

Za občino Polzelo smo izdelali projekt projektne zasnove prometa v Polzeli.

Vpliv železniške proge Celje – Velenje in izvennivojskih prehodov: Proga deli občino na dva dela. Preko proge so možni nivojski prehodi ali izvennivojska križanja. Glede na otežen prehod se koncetrira promet po eni ali drugi strani ter poveže le preko varnih izvennivojskih križanjih (obstoječ podhod majhnih dimenzij v Polzeli ter nov nadvoz za R3-694/1268 ter nova obvozna cesta z nadvozom). Ostali prehodi so nivojski ter zavarovani (za tovarno nogavic ter obstoječ prehod R3-731/8209). Večina ostalih prehodov se ukine, priredi le za pešce ali zapre z Možni kot nadvozi ali podvozi.