PLOČNIK POLZELA “UTM”

Po naročilu občine Polzela smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce ob državni cesti R3-694 Velenje – Dobrteša Vas na odseku 1268 Polzela – Dobrteša Vas, od km  11.668 do 11.921 in križišča z R3-695/8208, ter priključek LC 493935, skozi naselje Polzela.