Project

Categories:
Client: Mestna Občina Velenje
  • PARKIRIŠČE BEVČE

    Po naročilu Mestne Občine Velenje izdelujemo projektno dokumentacijo IDP za izgradnjo parkirišča za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevče po projektni nalogi.