Po naročilu Mestne Občine Velenje izdelujemo projektno dokumentacijo IDP za izgradnjo parkirišča za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevče po projektni nalogi.

Obravnavano območje ureditve je obstoječ plato v gramozni izvedbi ob državi cesti G1-4/1261 Velenje – Črnova, ki se uporablja za parkirišča.

Novo urejene parkirne površine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z izgradnjo predvidenih parkirišč se rešuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje.