Projekt lokalne ceste v Dovžah (Občina Mislinja)

Po naročilu občine Mislinja smo izdelali dokumentacijo IZNačrt za izgradnjo hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 261 081 na odseku G1-4 – Dovže, od km  0.045 do km 1.608 v dolžini 1563 m.