Reference

  • Vse reference
  • Arhitektura
  • Gradbene konstrukcije
  • Hidrologija in hidravlika
  • Inženirska geologija in geomehanika
  • Nekategorizirano
  • Projektno vodenje in nadzor
  • Prometna infrastruktura

PROJEKT SANACIJE PLAZU ŽELEZNO

GEOLOŠKO POROČILO – DARS ARJA VAS

GLOBOKO TEMELJE CUDV

PREVERBA MOŽNOSTI IZVEDBE CESTE NAD PREDOROM ŠALEK

PILOTNA STENA NOVAKE

PILOTNA STENA LIPA

GEOMEHANSKO POROČILO IN NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DOMŽALE

PILOTNA STENA KASAZE

SANACIJA PLAZU ŽELEZNO

RAZŠIRITEV OBČINSKE CESTE JP 991-451 Z NAVEZAVO NA LOKALNO CESTO 493-8/21 IN UKINITVJO ŽP – POLZELA

https://youtu.be/k-GnxvGT-ok

SANACIJA PLAZU MALE DOLE

PZI ZU CUDV DOBRNA

URBANI PARK MO VELENJE

UREDITEV TRGA TABOR

UREDITEV R3-694/1268 (VELENJSKA CESTA) 1,3 km

PZI UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA G1-4/1261 VELENJE (MOMAX)

GHC-Projekt, d.o.o.

https://www.youtube.com/watch?v=dPQ3zfTAp08

Grad.nadzor Pilon SPAR center Trbovlje

https://www.youtube.com/watch?v=4NBI9PcqmPM Začetek rušenja https://youtu.be/AHmEwtQcj5I Gradnja https://www.youtube.com/watch?v=W3E1-GD54Wg Otvoritev

Plaz Liboje

Meritve s statičnim penetrometrom, Ljubljana

Pilotiranje, geotehnični nadzor, varovanje gradbene jame Košnica

Zabiti piloti barje

https://www.youtube.com/watch?v=SrIOjXWOP24 https://www.youtube.com/watch?v=UQYXCdrsbT8

Nadzor AVTOCENTER BEŽIGRAJSKA

Načrt konstrukcij, nadzor za enodružinske hiše v Vojniku

Geomehansko poročilo, gradbene konstrukcije in gradbeni nadzor 4 hiše Orla vas

Projektna dokumentacija, geomehansko poročilo, gradbeni nadzor za parkirišče Rogatec

Geomehansko poročilo in geomehanski nadzor Arclin

Gradbeni nadzor poslovalnice Telemach v nakupovalnem središču ALEJA

Geomehansko poročilo, Načrt konstrukcij, gradbeni nadzor in geomehanski nadzor za enodružinsko hišo Dobrna

Geomehanski in projektantski nadzor nad izvedbo krožišča Dobrna

Pilotna stena Sv.Florjan

Sanacijski elaborat – Andraž

Geomehanski nadzor – Hala Gornja Radgona

Temeljenje- hladilnica 2000m2 Hmezad

Temeljne hotel Rogaška Slatina

Geološka pororčila v letih 2018/19

Levi zavijalec R2-447/0289 Prebold

Po naročilu občine Prebold izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo priključka s posebnimi pasovi za zavijanje v levo na državni cesti R2-447/0289 Latkova Vas – Šentrupert, v km 0.450.

Parkirišče pod pokopališčem – Občina Rogatec

Za naročnika občino Rogatec smo izdelali projekt ureditve parkirišča.

Geološko poročilo za večstanovanjski objekt – ČRNA VAS- pilotiranje 25m

Osnova za izdelavo tega poročila je terenski pregled območja, predhodne raziskave na obravnavanem območju, geodetski posnetek, izvedena strukturna vrtina globine 25 m, izvedene terenske meritve, laboratorijske preiskave ter interpretacija pridobljenih podatkov. Predvideno je temeljenje na pilotih globine cca 25m.

Geomehanski nadzor – zagatna stena

Za privat naročnika smo vodili gradbeni in geomehanski nadzor. Gradbena jama je bila varovana s 9m zagatno steno.

Geološko poročilo za namen sanacije plazov v občini Rogatec

GHC-Projekt / CPT promocijski video

https://www.youtube.com/watch?v=YXSNj9PJIW0

Geološko poročilo – temeljenje na pilotih v Velenju

Za privat naročnika smo izdelali geološko poročilo za temeljenje objekta na nestabilnem območju. Izvedle so se preiskave CPT in DP, ter preračun temeljenja na pilotih.

Geološko poročilo za vrtec Zreče

Za potrebe gradnje vrtca smo izdelali geološko poročilo s terenskimi preiskavami.

Geološko poročilo za izgradnjo proizvodnje hale PROTECT-TRADE d.o.o.

Za privat naročnika smo izdelali geološko poročilo s predlogom temeljenja hale na pilotih.

Geološko poročilo za izgradnjo hotela

Za privat investitorja smo izdelali geološko poročilo za hotel v Kranjski gori.

Plaz Celjski grad

Projekt lokalne ceste v Dovžah (Občina Mislinja)

Po naročilu občine Mislinja smo izdelali dokumentacijo IZNačrt za izgradnjo hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 261 081 na odseku G1-4 – Dovže, od km  0.045 do km 1.608 v dolžini 1563 m.

GHC-Projekt v medijih (nadzor dveh mostov čez Strugo)

GHC-Projekt v medijih (Krožišče Dobrna)

GHC-Projekt v medijih (plaz Doler)

Načrt temeljenja in nadzor nad izvedbo

Za privat naročnika smo izdelali načrt temeljenja enodružinske hiše.

Obvozna cesta z nadvozom v Polzeli

Za občino Polzelo smo izdelali projekt projektne zasnove prometa v Polzeli. Vpliv železniške proge Celje – Velenje in izvennivojskih prehodov: Proga deli občino na dva dela. Preko proge so možni nivojski prehodi ali izvennivojska križanja. Glede na otežen prehod se koncetrira promet po eni ali drugi strani ter poveže le preko varnih izvennivojskih križanjih (obstoječ […]

Geomehanski nadzor temeljenja na pilotih

Nadzor pločnik Polzela UTM

Meritve pri razširitvi nasipa avtoceste Slovenske Konjice – Dramlje

PLOČNIK POLZELA “UTM”

Po naročilu občine Polzela smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce ob državni cesti R3-694 Velenje – Dobrteša Vas na odseku 1268 Polzela – Dobrteša Vas, od km  11.668 do 11.921 in križišča z R3-695/8208, ter priključek LC 493935, skozi naselje Polzela.

Sanacija plazu – geomreže

PARKIRIŠČE “POLZELA”

Po naročilu privat investitorja smo izdelali projekt zunanje ureditve parkirišča. Na asfaltirani površini na parceli je predvidenih več parkirnih mest za avtomobile z namenom prodaje.

PARKIRIŠČE BEVČE

Po naročilu Mestne Občine Velenje izdelujemo projektno dokumentacijo IDP za izgradnjo parkirišča za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevče po projektni nalogi. Obravnavano območje ureditve je obstoječ plato v gramozni izvedbi ob državi cesti G1-4/1261 Velenje – Črnova, ki se uporablja za parkirišča. Novo urejene parkirne površine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih […]